Skip to main content

Trikinprov

Annons: Amazon Prime Video. Se populära filmer och tv-serier inkl. Amazon original. Gratis 30-dagars provperiod. Vill du fortsätta kostar det 59 kr/mån eller 549 kr/år. Klicka här!


Vildsvin och björn kan vara bärare av trikiner. Trikiner är en parasit som lever i musklerna. De förekommer oftast i djur som har möjlighet att böka i jorden.

Allt kött som ska säljas vidare till konsument skall enligt lagen testas för trikiner enligt Swedac ackrediterat organ 2053 enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018 kommissionens förordning nr: 2015/1375 kap, 1 bil. 1.

Då trikiner inte syns av blotta ögat, endast mikroskop, så kan det vara en god idé för även privatpersoner som ska äta köttet själv att låta göra ett trikintest.

Att göra trikinprov på djur som ska säljas är en viktig del av ansvarsfull djurhantering och folkhälsa. Atrikin är en parasit som kan finnas i kött från vissa djur, särskilt vildsvin, och orsaka sjukdomen trikinos hos människor som konsumerar infekterat kött. Därför är det avgörande att genomföra dessa tester för att säkerställa att köttet är säkert att äta.

Första skälet är folkhälsan. Att konsumera kött infekterat med trikiner kan leda till allvarliga hälsoproblem. Symptomen inkluderar magont, muskelsmärtor, och i svåra fall kan det leda till döden. Genom att utföra atriakinprov skyddar man konsumenterna från dessa risker.

Ett annat skäl är att det stärker konsumenternas förtroende. När köpare vet att köttet de köper har testats och är fritt från trikiner, känner de sig tryggare i sitt köp. Detta förtroende är avgörande för köttproducenter och jägare som vill upprätthålla en god relation med sina kunder.

Testning för trikiner är också en del av att upprätthålla en ansvarsfull jakt- och köttproduktionspraxis. Det visar på ett åtagande att endast sälja produkter av hög kvalitet som inte utgör en hälsorisk. Dessutom är det ofta ett lagkrav att utföra dessa tester, vilket innebär att man undviker potentiella rättsliga konsekvenser genom att följa dessa regler.

Slutligen bidrar atriakinprov till att skydda vilda djurpopulationer. Genom att identifiera och hantera infekterade djur kan man hjälpa till att begränsa spridningen av trikiner i viltlevande populationer, vilket bidrar till en sundare vildlivsmiljö.

Sammanfattningsvis är trikinprov på djur som ska säljas ett kritiskt steg för att skydda folkhälsan, bygga konsumentförtroende, uppfylla lagkrav och bidra till en hållbar förvaltning av viltresurser.

Inkubationstid: 8 -15 dygn
Symptom: Smärtor i muskler och buk, feber, svullna ögonlock och ljuskänslighet.
Kan vara dödligt.

Provbiten på vildsvin är musklerna på frambenen bästa stället att ta. Skär av ca 30 gram (som en golfboll) om det inte har varit fryst, då tar du ca 50 gram. Njurtappen är mest för stillastående djur såsom slaktsvin. Man kan även ta en bit av kindmuskelaturen. Köttprovet ska vara rent från fett och senor.

Det finns några företag som har erbjuder ett smidigt system för att hantera trikinprover. Se en lista nedan.

Vildsvin:
25-50 gram
Muskelaturen på frambenet

Häst
25-50 gram
Mellangärdet, diafragman fästet utmed ryggraden.

Björn, grävling, säl
50-100 gram
Mellangärdet, diafragman fästet utmed ryggraden.

Några företag som erbjuder trikinprov:

Trikinprov.se
Vidilab
Eurofins