Skip to main content

Jakttider Däggdjur

Annons: Amazon Prime Video. Se populära filmer och tv-serier inkl. Amazon original. Gratis 30-dagars provperiod. Vill du fortsätta kostar det 59 kr/mån eller 549 kr/år. Klicka här!

Följ oss gärna på Facebook

Få uppdaterad information löpande när jaktbart vilt blir lovliga! Vi blandar också innehållet med länkar till intressanta jaktbloggar, reportage och tester av jaktrelaterade prylar. Här hittar du oss på Facebook.


Källa:
Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905).
Utfärdad den 6 maj 2021. SFS 2021:334 Publicerad den 8 maj 2021.
(Jakttider för jaktåret 2023/2024)

Jakttider på svenskt vilt.

Bäver
Bäver 1 okt – 15 maj
Län: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten.
Övriga delar av landet: 1 okt – 10 maj

Dovhjort
Hornbärande samt kalv: 1 sept – 30 sept. Endast smyg- och vakjakt
Hela Landet
Alla djur: 1 okt – 20 okt [Uppehåll] 16 nov – 28 (29) feb
Hela Landet
Dovhjort -Hind och kalv 21 okt – 15 nov och under perioden 1 mar – 31 mar Endast smyg och vakjakt i perioden mars
Hela Landet

Grävling
1 aug – 31 jan
Hela Sverige

Hare
1 sept – 28(29) feb – Fälthare och Skogshare.
Hela Sverige förutom nedanstående undantag.

1 sept – 15 feb – Skogshare
Län: Skåne, Halland, Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Västra Götaland, Södermanland, Östergötland.
1 sept – 28(29) feb – Skogshare
Övriga delar av landet.

Iller
1 sept – 28(29) feb
Hela Sverige

Kronhjort
Skåne Län
8 okt – 31 jan
Inom kronhjortsområde.
Endast licensjakt. Länsstyrelsen beslutar varje år jakttiden till en eller flera tidsperioder under tiden
Utanför kronhjortsområde.
8 okt – 31 jan

Kronhjort
Hela landet utom Skåne län
Inom kronhjortsskötselområde
16 aug –7 okt. Endast hind och årskalv tillåtna. Till och med 30 sept är det endast tillåtet med smyg- eller vaktjakt.
8 okt – 31 jan. Alla djur.
1 feb – 28 (29) feb. Endast hind och årskalv tillåtna. Det är endast tillåtet med smyg- eller vaktjakt.
Jakten bedrivs i två typer av områden:
• Kronhjortsskötselområde: Skötselplan för kronhjortsstammen upprättas. Jakten sker utan licens.
• Oregistrerad mark: Utanför kronhjortsskötselområde. Endast årskalv av kronhjort tillåten.

Utanför kronhjortsskötselområde
16 aug – 31 jan. Endast årskalv tillåten. Till och med 30 september är det endast tillåtet med smyg- eller vaktjakt.

Skogsmård
Norra Sverige: 1 sept – 31 mars
Län: Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten
Södra Sverige: 1 sept – 28(29) feb
Län: Övriga län i Sverige.

Rådjur: Hornbärande
Hornbärande: 16 aug – 30 sept och mellan 1 maj – 15 juni. Endast smyg och vaktjakt under perioden 1 maj-15 juni
Hela Landet.
Rådjur: Kid
Kid: 1 sept – 30 sept Endast smyg och vaktjakt
Hela Landet.
Rådjur: Alla
1 okt – 31 jan
Hela Landet.

Rödräv
Sydligaste Sverige: 1 aug – 28(29) feb
Län: Skåne, Halland och Blekinge
Mellersta Sverige: 1 aug – 31 mars
Län: Värmland, Örebro, Gävleborg, Dalarna förutom Älvdalens kommun
Norra Sverige: 1 aug – 15 april
Län: Västernorrland, Jämtland, Väster- och Norrbotten, Älvdalens kommun
Södra Sverige: 1 aug – 15 mars
Län: Övriga delar av Sverige

Vildsvin: Vuxna djur
1 april – 31 jan – Sugga som åtföljs av kultingar, randiga eller bruna små är fredade året runt.
Län: Hela Sverige

Vildsvin: Årsunge
1 juli – 30 juni
Län: Hela Sverige

Älg
Jaktstart  – Se exakta tider och områden hos berörda länsstyrelser.
Norra Sverige: 1 september
Södra Sverige: 8 oktober
Jaktslut: Se berörda länsstyrelser – Dock senast 31 januari

Jakttid eller jaktsäsong

Jakttid eller jaktsäsong är den tid/säsong under ett år då jakt på en viss djurart är tillåten. Tiden bestäms av myndigheterna, oftast av länsstyrelsen, med hänsyn till att skydda artens fortplantning. Jakt utanför denna tid/säsong kan räknas som jaktbrott.

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Dygnets jakttider
I Jaktförordningen står:

9 § För jakt med skjutvapen på änder, gäss, björn, varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur gäller följande begränsningar.
1. Bläsand, gräsand, ejder, knipa, kricka, sjöorre, storskrake, vigg, bläsgås, grågås, kanadagås, sädgås och vitkindad gås får jagas bara från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.
2. Björn får jagas bara under tiden från och med en timme före solens uppgång till och med två timmar före solens nedgång.
3. Varg, järv, lo, älg, dovhjort, kronhjort och rådjur får jagas bara från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.