Jakttider Däggdjur


Följ oss gärna på Facebook

Få uppdaterad information löpande när jaktbart vilt blir lovliga! Vi blandar också innehållet med länkar till intressanta jaktbloggar, reportage och tester av jaktrelaterade prylar. Här hittar du oss på Facebook.


Bäver
Norra Sverige: 1 okt – 15 maj
Län: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten.
Södra Sverige: 1 okt – 10 maj
Övriga delar av Sverige

Dovhjort
Hornbärande: 1 sept – 30 sept. Endast smyg- och vakjakt
Hela Sverige
Alla djur: 1 okt – 20 okt [Uppehåll] 16 nov – 28 (29) feb
Hela Sverige
Dovhjort -Hind och kalv 21 okt – 15 nov
Län: Södermanland, Östergötland, Kalmar, Västra Götaland, Skåne och Örebro

Grävling
1 aug – 15 feb.
Hela Sverige

Hare
1 sept – 28(29) feb – Fälthare och Skogshare.
Hela Sverige förutom nedanstående undantag
1 sept – 15 feb – Fälthare
Län: Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar förutom Öland
1 sept – 31 jan – Skogshare
Län: Västra Götaland, Kalmar Län: Öland
1 sept – 15 feb – Skogshare
Län: Blekinge, Skåne, Halland

Iller
1 sept – 28(29) feb
Hela Sverige

Kronhjort – hela landet utom i Skåne Län
Inom kronhjortsskötselområde
16 aug-31 jan. Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt.

Utanför kronhjortsskötselområde
Endast årskalv är tillåten.  Den 16 aug-30 sep (enbart smyg- eller vaktjakt), den 1 okt till den andra måndagen i okt och 1 jan-31 jan.

Kronhjort i Skåne län
Inom kronhjortsområde
Endast licensjakt. Länsstyrelsen bestämmer årligen jakttiden till en eller flera perioder under tiden – den andra måndagen i oktober till 31 januari.

Utanför kronhjortsområde
Andra måndagen i oktober till 31 januari.

Mink
1 juli – 30 juni – Endast skyddsjakt.

Mård
Norra Sverige: 1 sept – 31 mars
Län: Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten
Södra Sverige: 1 nov – 28(29) feb
Län: Övriga län i Sverige förutom Gotland där Mård är fredat året runt.

Rådjur: Alla
Norra Sverige: 1 okt – 31 dec
Län: Västernorrland, Jämtland, Väster- och Norrbotten
Södra Sverige: 1 okt – 31 jan
Län: Övriga län av Sverige

Rådjur: Hornbärande, Kid
Hornbärande: 16 aug – 30 sept
Län: Hela landet
Hornbärande: 1 maj – 15 juni
Län: Uppsala, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten
Kid Södra Sverige: 1 sept – 30 sept Endast smyg och vaktjakt
Län: Hela Sverige förutom Västernorrland, Jämtland, Väster- och Norrbotten.

Rödräv
Sydligaste Sverige: 1 aug – 28(29) feb
Län: Blekinge, Skåne, Halland
Mellersta Sverige: 1 aug – 31 mars
Län: Värmland, Örebro, Gävleborg, Dalarna förutom Älvdalens kommun
Norra Sverige: 1 aug – 15 april
Län: Västernorrland, Jämtland, Väster- och Norrbotten, Älvdalens kommun
Södra Sverige: 1 aug – 15 mars
Län: Övriga delar av Sverige

Vildsvin: Vuxna djur
16 april – 15 feb – Sugga som åtföljs av kultingar är fredade året runt.
Län: Hela Sverige

Vildsvin: Årsunge
1 juli – 30 juni
Län: Hela Sverige

Älg
Jaktstart  – Se exakta län och kommuner i Bilaga 2, Jaktförordningen
Norra Sverige: Första måndagen i sept
Södra Sverige: Andra måndagen i okt
Jaktslut: Se berörda länsstyrelser – Dock senast 28(29) februari

Källa: Jaktförordningen


Jakttid eller jaktsäsong

Jakttid eller jaktsäsong är den tid/säsong under ett år då jakt på en viss djurart är tillåten.Tiden bestäms av myndigheterna, oftast av länsstyrelsen, med hänsyn till att skydda artens fortplantning. Jakt utanför denna tid/säsong kan räknas som jaktbrott.

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Dygnets jaktider
I Jaktförordningen står:

9 § För jakt med skjutvapen efter älg, björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår gäller följande begränsningar.

1. Älg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till solens nedgång.
2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
3. Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Kommentar : Övriga jaktbara arter får jagas under hela dygnet.