Tillåten jakt med hund

Jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål får användas av jakträttshavaren eller av en annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:

Hund som
a) förföljer

björn i hela landet utom Norrbottens län väster om odlingsgränsen
21 aug.-15 okt.

björn i Norrbottens län väster om odlingsgränsen
21 aug.-30 sept.

grävling i hela landet
21 aug.-31 jan.

järv i hela landet
1 sept.-30 nov. Eller den senare tidpunkt då jakten har avlysts genom beslut.

hjort, rådjur i hela landet
1 okt.-31 jan.

lo i hela landet
1 feb.-15 mars Eller den senare tidpunkt då jakten har avlysts genom beslut.

mink, mårdhund, tvättbjörn i hela landet
1 aug.-15 april

rödräv i hela landet
21 aug.-28 (29) feb.

varg i hela landet
1 dec.-15 jan. Eller den senare tidpunkt då jakten har avlysts genom beslut.

vildsvin i hela landet
1 aug.-31 jan.

älg i hela landet
21 aug.-31 jan.

övriga däggdjur i hela landet
21 aug.-28 (29) feb. eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.

b) jagar fågel utan att förfölja vilt i:
Värmlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
16 aug.-30 april

fågel utan att förfölja vilt i övriga delar av landet
16 aug.-15 april

Hare, vildkanin eller rödräv utan att förfölja vilt i hela landet
21 aug.-28 (29) feb.

c) används vid jakt under jord på vildkanin, mårdhund, mink, stenmård eller tvättbjörn
i hela landet
1 juli-30 juni

rödräv, skogsmård, grävling i hela landet allmän jakt enligt bilaga 1 samt skyddsjakt enligt bilaga 4 till denna förordning

Förordning (2021:334).