Tillåten jakt med hund

 

Hund som

förföljer vilt efter
älg
21 aug.- 31 dec.
 
björn
21 aug.- 30 sep.
 
hjort och rådjur
1 okt.- 31 jan.
 
vildsvin
1 aug. - 31 jan.
 
rödräv
21 aug.- 15 mars.
 
lo
1 feb. - 31 mars.
 
grävling, mårdhund
1 aug.- 31 jan.
 
tvättbjörn
1 aug.- 31 jan.
 
annat vilt
21 aug.- 28 (29) feb.

Hund som inte

förföljer vilt efter
fågel
16 aug.- 15 apr.
   
- 30 apr i Värmlands, Dalarnas,
Gävleborgs, Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län.
 
annat vilt
21 aug.- 28 (29) feb.

 

Hund som används vid jakt under

jord efter vildkanin. mårdhund
1 juli-den 30 juni
 

rödräv, mink, mård

grävling

allmän jakttid

Källa: Hundar 16 §, Jaktförordningen