Jakttider Fågel

Sädgås
1 okt – 31 dec – dagligen före kl. 11.00
Län: Blekinge, Skåne

Bläsgås
1 okt – 31 dec – dagligen före kl. 11.00
Län: Skåne

Grågås
20 juli – 31 dec
Län: Gotland: Huvudön och Fårö
21 aug – 31 dec
Län: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland,Västerbotten
20 aug kl. 11.00– 30 sep
Län: Norrbotten: Gränsälvsområdet
21 aug – 30 sep
Län: Norrbotten utom Gränsälvsområdet
11 aug – 31 dec
Län: Övriga delar av landet

Kanadagås
21 aug – 31 dec
Län: Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten utom gränsälvsområdet.
20 aug kl. 11.00 – 31 dec
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
11 aug – 31 dec
Län: Övriga delar av landet

Gräsand, Kricka och bläsand
21 aug – 31 dec
Län: Gotland, Blekinge, Skåne
25 aug – 30 nov
Län: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten utom gränsälvsområdet
20 aug kl. 11.00 – 30 nov
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
21 aug – 30 nov
Län: Övriga delar av landet
21 aug – 30 nov – Kricka och Gräsand
Län: Övriga delar av landet
21 aug – 31 dec – Gräsand
Län: Övriga delar av landet

Knipa och Storskrake
25 aug – 31 jan
Län: Gävleborg och Västernorrland: Inlandsområdena, Västerbotten: Inlandsområdena nedanför odlingsgränsen, Dalarna, Jämtland: Utanför renbetesfjällen, Norrbotten: Inlandsområdet nedanför odlingsgränsen utom gränsälvsområdet
20 aug kl. 11.00 – 31 jan
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
21 aug – 31 jan
Län: Övriga Län: inlandsområdena
21 aug – 31 jan
Län: Övriga delar av landet: kustområdena
25 aug – 31 jan
Län: Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten utom gränsälvsområdena: kustområdena

Alfågel och sjöorre
25 aug – 30 nov
Län: Gävleborg och Västernorrland: Inlandsområdena, Västerbotten: Inlandsområdena nedanför odlingsgränsen, Dalarna, Jämtland: Utanför renbetesfjällen, Norrbotten: Inlandsområdet nedanför odlingsgränsen utom gränsälvsområdet
20 aug kl. 11.00 – 30 nov
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
21 aug – 30 nov
Län: Övriga Län: inlandsområdena
21 aug – 31 jan
Län: Övriga delar av landet: kustområdena
25 aug – 31 jan
Län: Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten utom gränsälvsområdena: kustområdena

Vigg
25 aug – 31 jan
Län: Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten: Inlandsområdena, Dalarna, Jämtland, Norrbotten: Inlandsområdet utom gränsälvsområdet
20 aug kl. 11.00 – 31 jan
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
21 aug – 31 jan
Län: Övriga delar av landet: inlandsområdena
1 sept – 31 jan
Län: Övriga delar av landet: kustområdena utom gränsälvsområdet

Ejder
25 aug – 31 jan
Län: Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten: Inlandsområdena, Dalarna, Jämtland, Norrbotten: Inlandsområdet utom gränsälvsområdet
20 aug kl. 11.00 – 31 jan
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
21 aug – 31 jan
Län: Övriga delar av landet: inlandsområdena
1 sept – 31 jan
Län: Övriga delar av landet: kustområdena utom gränsälvsområdet

Småskrake
25 aug – 30 nov
Län: Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten: Inlandsområdena, Dalarna, Jämtland, Norrbotten: Inlandsområdet utom gränsälvsområdet
20 aug kl. 11.00 – 30 nov
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
21 aug – 30 nov
Län: Övriga delar av landet: inlandsområdena
1 okt – 31 dec
Län: Övriga delar av landet: kustområdena utom gränsälvsområdet

Dalripa och Fjällripa
25 aug – 28 (29) feb
Län: Dalarna: Älvdalens kommun, Jämtland
25 aug – 15 nov
Län: Dalarna: Övriga delar av länet, Värmland, Gävleborg, Västernorrland
25 aug – 15 mars
Län: Västerbotten och Norrbotten: Ovanför lappmarksgränsen
25 aug – 31 jan
Län: Västerbotten och Norrbotten: Nedanför lappmarksgränsen

Järpe, Orre och Tjäder
25 aug – 30 sept
Län: Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland, Västra Götaland
25 aug – 15 nov
Län: Övriga delar av landet utom Gotland (fredad) och Skåne

Orrtupp och Tjädertupp
1 jan – 31 jan
Län: Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland, Västra Götaland
1 sept – 15 sept och mellan 1 jan – 31 jan
Län: Skåne
16 nov – 31 jan
Län: Övriga delar av landet utom Gotland (fredad)

Rapphöna
16 sept – 31 okt
Län: Hela landet utom Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten

Fasan
1 okt – 31 jan
Län: Hela landet

Morkulla
21 aug – 31 okt
Län: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten
21 aug – 30 nov
Län: Övriga delar av landet

Havstrut, Gråtrut och Fiskmås
1 aug – 31 mars
Län: Hela landet

Ringduva
1 aug – 31 okt
Län: Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten
16 aug – 28(29) feb
Län: Skåne, Blekinge, Halland
16 aug- 31 dec
Län: Övriga delar av landet

Björktrast (Snöskata)
1 aug – 31 mars
Län: Hela landet

Nötskrika
16 juli – 31 mars
Län: Hela landet

Kråka, Kaja och Skata
16 juli – 30 april
Län: Jämtland, Västerbotten, Norrbotten
1 juli – 15 april
Län: Övriga delar av landet

Råka
1 aug – 28(29) feb
Län: Skåne, Halland

Med reservationer för felskrivning och feltolkning

Källa: Jaktförordningen