Jakttider Fågel

12) Bläsgås Skåne län 1 okt.-31 jan.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 5.

13) Grågås och kanadagås Hela landet utom
gränsälvsområdet i
Norrbottens län 11 aug.-31 jan.
Norrbottens län:
gränsälvsområdet 20 aug. kl. 11:00-31 jan.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 5 och 12.

14) Bläsand, gräsand och kricka
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län 21 aug.-31 dec.
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län:
länet utom
gränsälvsområdet 25 aug.-30 nov.
Norrbottens län:
gränsälvsområdet 20 aug. kl.11.00 -30 nov.

Bläsand och kricka Övriga delar av landet
21 aug.-30 nov.

Gräsand Övriga delar av landet
21 aug.-31 dec.

15) Knipa och storskrake Hela landet utom
gränsälvsområdet i
Norrbottens län 21 aug.-31 jan.
Norrbottens län:
gränsälvsområdet 20 aug. kl.11.00 -31 jan.

16) Sjöorre Hela landet
21 sept.-31 jan.

17) Vigg Hela landet utom
gränsälvsområdet i
Norrbottens län 21 aug.-31 jan.
Norrbottens län:
gränsälvsområdet 20 aug. kl.11:00 -31 jan.

18) Dalripa och fjällripa
Dalarnas län: Älvdalens kommun,
Jämtlands län den 25 aug.–28 (29) feb.

Dalarnas län: övriga delar av länet, Västerbottens och Norrbottens län: nedanför lappmarksgränsen den 25 aug.–15 feb.

Västerbottens och Norrbottens län:
ovanför lappmarksgränsen den 25 aug.–15 mars

Värmlands län Gävleborgs län
Västernorrlands län den 25 aug.–15 nov.

19) Järpe
Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Gävleborgs län
Dalarnas län
Värmlands län 25 aug.-15 nov.

20) Orre och tjäder
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Hallands län
Västra Götalands län 25 aug.-30 sept.
Övriga delar av landet
utom Gotlands län
och Skåne län 25 aug.-15 nov.

21) Orrtupp och tjädertupp
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Hallands län
Västra Götalands län 1-31 jan.
Skåne län 1-15 sept. och den 1-31 jan.
Övriga delar av landet
utom Gotlands län 16 nov.-15 feb.

22) Rapphöna
Hela landet 16 sept.-30 nov.

23) Fasan
Hela landet 1 okt.-31 jan.

24) Morkulla
Hela landet 11 sept.-31 dec.

25) Fiskmås
Hela landet 11 aug.-28 (29) feb.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5.

26) Gråtrut
Hela landet 1 aug.-31 mars
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5.

27) Ringduva
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län 1 aug.-31 dec.
Övriga delar av landet 16 aug.-31 dec.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 5 och 15.

28) Nötskrika
Hela landet 21 aug.-10 mars

29) Kaja, kråka och skata
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län 16 juli-30 april
Övriga delar av landet 1 juli-15 april
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5.

30) Råka
Skåne län
Hallands län 21 juli-31 jan.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.

Förordning (2021:651).

Med reservationer för felskrivning och feltolkning

Källa: Jaktförordningen