Jakttider Fågel

12) Bläsgås Skåne län 1 okt.-31 jan.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 5.

13) Grågås och kanadagås Hela landet utom
gränsälvsområdet i
Norrbottens län 11 aug.-31 jan.
Norrbottens län:
gränsälvsområdet 20 aug. kl. 11:00-31 jan.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 5 och 12.

14) Bläsand, gräsand och kricka
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län 21 aug.-31 dec.
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län:
länet utom
gränsälvsområdet 25 aug.-30 nov.
Norrbottens län:
gränsälvsområdet 20 aug. kl.11.00 -30 nov.

Bläsand och kricka Övriga delar av landet
21 aug.-30 nov.

Gräsand Övriga delar av landet
21 aug.-31 dec.

15) Knipa och storskrake Hela landet utom
gränsälvsområdet i
Norrbottens län 21 aug.-31 jan.
Norrbottens län:
gränsälvsområdet 20 aug. kl.11.00 -31 jan.

16) Sjöorre Hela landet
21 sept.-31 jan.

17) Vigg Hela landet utom
gränsälvsområdet i
Norrbottens län 21 aug.-31 jan.
Norrbottens län:
gränsälvsområdet 20 aug. kl.11:00 -31 jan.

18) Dalripa och fjällripa
Dalarnas län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
25 aug – 15 feb

19) Järpe
Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Gävleborgs län
Dalarnas län
Värmlands län 25 aug.-15 nov.

20) Orre och tjäder
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Hallands län
Västra Götalands län 25 aug.-30 sept.
Övriga delar av landet
utom Gotlands län
och Skåne län 25 aug.-15 nov.

21) Orrtupp och tjädertupp
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Hallands län
Västra Götalands län 1-31 jan.
Skåne län 1-15 sept. och den 1-31 jan.
Övriga delar av landet
utom Gotlands län 16 nov.-15 feb.

22) Rapphöna
Hela landet 16 sept.-30 nov.

23) Fasan
Hela landet 1 okt.-31 jan.

24) Morkulla
Hela landet 11 sept.-31 dec.

25) Fiskmås
Hela landet 11 aug.-28 (29) feb.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5.

26) Gråtrut
Hela landet 1 aug.-31 mars
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5.

27) Ringduva
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län 1 aug.-31 dec.
Övriga delar av landet 16 aug.-31 dec.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 5 och 15.

28) Nötskrika
Hela landet 21 aug.-10 mars

29) Kaja, kråka och skata
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län 16 juli-30 april
Övriga delar av landet 1 juli-15 april
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5.

30) Råka
Skåne län
Hallands län 21 juli-31 jan.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2.

Förordning (2021:651).

Med reservationer för felskrivning och feltolkning

Källa: Jaktförordningen