Skip to main content

Jaktkort

Annons: Amazon Prime Video. Se populära filmer och tv-serier inkl. Amazon original. Gratis 30-dagars provperiod. Vill du fortsätta kostar det 59 kr/mån eller 549 kr/år. Klicka här!


Viltvårdsavgiften ska betalas av alla som jagar. Jaktkortet är bevis på att du betalat viltvårdsavgiften. Avgiften är fastställd till 300 kronor och betalas till Viltvårdsfonden av den som ska jaga. Detta gäller även för exempelvis hundförare och dig som går i drev om du har del i bytet. Är du under 18 år och inte har vapenlicens behöver du inte betala viltvårdsavgiften. Du kan själv logga in jägarregistret med e-legitimation och betala ditt jaktkort och hämta hem eller skriva ut det jaktkortet. Betalar du med bankgiro får du ditt jaktkort cirka tre veckor efter att din betalning kommit in till Naturvårdsverket.

Det statliga jaktkortet i Sverige är ett obligatoriskt dokument för alla som önskar bedriva jakt inom landets gränser. Det fungerar som ett bevis på att innehavaren har genomgått den nödvändiga utbildningen för att förstå och efterleva de lagar och regler som gäller för jakt och viltvård i Sverige. Jaktkortet utfärdas av Naturvårdsverket och är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en ansvarsfull och hållbar jaktpraxis, vilket är av största vikt för såväl den biologiska mångfalden som för jaktgemenskapen och samhället i stort.

För att erhålla det statliga jaktkortet måste den blivande jägaren först klara av jägarexamen, en omfattande utbildning som täcker allt från viltbiologi, jaktlagar och etik till vapenhantering och säkerhet. Denna examen är utformad för att säkerställa att jägare har de kunskaper och färdigheter som krävs för att jaga på ett säkert, etiskt och effektivt sätt. Efter att ha klarat jägarexamen måste individen betala en avgift till Naturvårdsverket för att erhålla jaktkortet, vilket sedan måste förnyas årligen.

Jaktkortet tjänar flera viktiga funktioner. För det första garanterar det att endast personer med tillräckliga kunskaper och förståelse för jaktlagstiftning och -praxis deltar i jaktaktiviteter. Detta bidrar till att minska risken för olyckor, minska illegal jakt och skydda vilda djurpopulationer från överexploatering. För det andra är jaktkortet en inkomstkälla för staten och bidrar till finansieringen av viltvårdsåtgärder, forskning och utbildningsprogram som syftar till att bevara och förvalta Sveriges viltresurser på ett hållbart sätt.

För svenska jägare är innehav av ett giltigt statligt jaktkort en förutsättning för att lagligt kunna utöva sin hobby eller yrke. Det ger dem rätten att jaga inom vissa perioder och under vissa förutsättningar, beroende på viltart och region. Jaktkortet är också ett tecken på jägarens engagemang för hållbar viltvård och ansvarstagande gentemot naturen. Det understryker vikten av att respektera de regler och etiska riktlinjer som styr jaktverksamheten, vilket bidrar till en positiv bild av jakten som en ansvarsfull och viktig del av svensk kultur och tradition.

Sammanfattningsvis är det statliga jaktkortet en central komponent i förvaltningen och regleringen av jakt i Sverige. Det säkerställer att jakt utövas på ett säkert, ansvarsfullt och hållbart sätt, med respekt för såväl djur som natur. För svenska jägare är det inte bara en licens att jaga, utan även ett bevis på deras kompetens och deras åtagande att bidra till ett hållbart samspel med den svenska faunan.

Jaktkortet går bra att betala direkt på Naturvårdsverkets hemsida här