Jägarexamen

För att få licens för jaktvapen krävs en godkänd jägarexamen. Jägarexamen består av ett teoretiskt och tre praktiska prov (hagelgevärsprov, kulgevärsprov och ett högviltsprov för kulgevär).

Det är naturvårdsverket som reglerar kraven och examen genomförs i regi av Jägarnas riksförbund eller Svenska jägarförbundet. Efter godkänd jägarexamen registreras jägaren i jägarregistret och ett jägarbevis utfärdas.

Man kan ta jägarexamen på många olika sätt. Man kan t ex studera själv hemma eller genom att läsa kurslitteraturen på nätet för att sedan åka till en skjutbana som erbjuder de praktiska proven. Man kan åka till olika kursgårdar eller andra aktörer som erbjuder intensivkurser där man oftast får läsa teori lite teori på hemmaplan så man inte kommer helt oförberedd. Det finns intensivkurser som är som all inclusive där allt ingår t .o.m. mat och husrum. Det brukar ta 3-5 dagar allt som allt. Det vanligaste är nog att gå en studiecirkel i något studieförbund som har erfarna kursledare. Här har man gott om tid att både lära sig och få träna skytte. Många möjligheter att fråga och få värdefulla råd och erfarenheter.

OBS! För att senare få jaga, efter en godkänd jägarexamen och en beviljad vapenlicens från polismyndigheten, så måste man betala den statliga viltvårdsavgiften. Det kostar förnärvarande 300 kr per jaktår. Här är en länk till naturvårdsverket där man kan betala

Här är några länkar till till olika aktörer som erbjuder jägarexamen:

Knistad Herrgård
PN Jakt
Ulkeröds Gård