Jakttider Fågel


Sädgås         Blekinge län
            Skåne län        dagligen före kl. 11.00
                        under tiden den 1 okt.-
                        den 31 dec.
Bläsgås         Skåne län        dagligen före kl. 11.00
                        under tiden den 1 okt.
                        -den 31 dec.
Grågås         Gotlands län:
            huvudön och Fårö    den 20 juli-den 31 dec.
            Dalarnas län
            Gävleborgs län
            Västernorrlands län
            Jämtlands län
            Västerbottens län    den 21 aug.-den 31 dec.
            Norrbottens län:
            gränsälvsområdet    den 20 aug. kl 11.00-den 30 sept.
            Norrbottens län:
            länet utom
            gränsälvsområdet    den 21 aug.-den 30 sept.
            Övriga delar av landet den 11 aug.-den 31 dec.
Kanadagås        Gävleborgs län
            Västernorrlands län
            Jämtlands län
            Västerbottens län
            Norrbottens län:
            länet utom
            gränsälvsområdet    den 21 aug.-den 31 dec.
            Norrbottens län:
            gränsälvsområdet    den 20 aug. kl. 11.00-den 31 dec.
            Övriga delar av landet den 11 aug.-den 31 dec.
Gräsand, kricka och bläsand       Gotlands län
            Blekinge län
            Skåne län        den 21 aug.-den 31 dec.
            Dalarnas län
            Gävleborgs län
            Västernorrlands län
            Jämtlands län
            Västerbottens län
            Norrbottens län: länet
            utom gränsälvsområdet  den 25 aug.-den 30 nov.
            Norrbottens län:
            gränsälvsområdet    den 20 aug. kl. 11.00-den 30 nov.
            Övriga delar av landet den 21 aug.-den 30 nov.
Kricka och bläsand   Övriga delar av landet den 21 aug.-den 30 nov.
Gräsand         Övriga delar av landet den 21 aug.-den 31 dec.
Knipa och storskrake  Gävleborgs län och   den 25 aug.-den 31 jan.
            Västernorrlands län:
            Inlandsområdena
            Västerbottens län:
            inlandsområdet
            nedanför
            odlingsgränsen
            Dalarnas län
            Jämtlands län:
            utanför
            renbetesfjällen
            Norrbottens län:
            inlandsområdet
            nedanför
            odlingsgränsen utom
            gränsälvsområdet
            Norrbottens län:    den 20 aug. kl. 11.00-
            gränsälvsområdet    den 31 jan.
            Gävleborgs,       den 25 aug.-den 31 jan.
            Västernorrlands och
            Västerbottens län
            samt Norrbottens län
            utom gränsälvsområdet:
            kustområdena
            Övriga län:       den 21 aug.-den 31 jan.
            inlandsområdena
            Övriga delar av     den 21 aug.-den 31 jan.
            landet: kustområdena
Alfågel och sjöorre   Gävleborgs län och   den 25 aug.-den 30 nov.
            Västernorrlands län:
            inlandsområdena
            Västerbottens län:
            inlandsområdet
            nedanför
            odlingsgränsen
            Dalarnas län
            Jämtlands län:
            utanför
            renbetesfjällen
            Norrbottens län:
            inlandsområdet
            nedanför
            odlingsgränsen utom
            gränsälvsområdet
            Norrbottens län:    den 20 aug. kl. 11.00-
            gränsälvsområdet    den 30 nov.
            Gävleborgs,       den 25 aug.-den 31 jan.
            Västernorrlands och
            Västerbottens län
            samt Norrbottens län
            utom gränsälvsområdet:
            kustområdena
            Övriga län:       den 21 aug.-den 30 nov.
            inlandsområdena
            Övriga delar av     den 21 aug.-den 31 jan.
            landet: kustområdena
Vigg          Gävleborgs,       den 25 aug.-den 31 jan.
            Västernorrlands och
            Västerbottens län:
            inlandsområdena
            Dalarnas län
            Jämtlands län
            Norrbottens län:
            inlandsområdet utom
            gränsälvsområdet
            Norrbottens län:    den 20 aug. kl. 11.00-
            gränsälvsområdet    den 31 jan.
            Övriga delar av     den 21 aug.-den 31 jan.
            landet:
            inlandsområdena
            Hela landet:      den 1 sept.-den 31 jan.
            kustområdena utom
            gränsälvsområdet
Ejder          Gävleborgs,       den 25 aug.-den 31 jan.
            Västernorrlands och
            Västerbottens län:
            inlandsområdena
            Dalarnas län
            Jämtlands län
            Norrbottens län:
            inlandsområdet utom
            gränsälvsområdet
            Norrbottens län:    den 20 aug. kl. 11.00-
            gränsälvsområdet    den 31 jan.
            Övriga delar av     den 21 aug.-den 31 jan.
            landet:
            inlandsområdena
            Hela landet:      den 1 sept.-den 31 jan.
            kustområdena utom
            gränsälvsområdet
Småskrake        Gävleborgs,       den 25 aug.-den 30 nov.
            Västernorrlands och
            Västerbottens län:
            inlandsområdena
            Dalarnas län
            Jämtlands län
            Norrbottens län:
            inlandsområdet utom
            gränsälvsområdet
            Norrbottens län:    den 20 aug. kl. 11.00-
            gränsälvsområdet    den 30 nov.
            Övriga delar av     den 21 aug.-den 30 nov.
            landet:
            inlandsområdena
            Hela landet:      den 1 okt.-den 31 dec.
            kustområdena utom
            gränsälvsområdet
Dalripa och fjällripa  Dalarnas län:      den 25 aug.-den 28
            Älvdalens kommun    (29) feb.
            Jämtlands län
            Dalarnas län: övriga  den 25 aug.-den 15 nov.
            delar av länet
            Värmlands län
            Gävleborgs län
            Västernorrlands län
            Västerbottens och    den 25 aug.-den 15 mars
            Norrbottens län:
            ovanför
            lappmarksgränsen
            Västerbottens och    den 25 aug.-den 31 jan.
            Norrbottens län:
            nedanför
            lappmarksgränsen
Järpe, orre och tjäder Östergötlands län    den 25 aug.-den 30 sept.
            Jönköpings län
            Kronobergs län
            Kalmar län
            Blekinge län
            Hallands län
            Västra Götalands län
            Övriga delar av     den 25 aug.-den 15 nov.
            landet utom Gotlands
            och Skåne län
Orrtupp och       Östergötlands län    den 1 jan.-den 31 jan.
tjädertupp       Jönköpings län
            Kronobergs län
            Kalmar län
            Blekinge län
            Hallands län
            Västra Götalands län
            Skåne län        den 1 sept.-den 15 sept.
                        och den 1 jan.-den 31
                        jan.
            Övriga delar av     den 16 nov.-den 31 jan.
            landet utom Gotlands
            län
Rapphöna        Hela landet utom    den 16 sept.-den 31 okt.
            Västernorrlands,
            Jämtlands,
            Västerbottens och
            Norrbottens län
Fasan          Hela landet       den 1 okt.-den 31 jan.
Morkulla        Dalarnas län      den 21 aug.-den 31 okt.
            Gävleborgs län
            Västernorrlands län
            Jämtlands län
            Västerbottens län
            Norrbottens län
            Övriga delar av
            landet         den 21 aug.-den 30 nov.
Havstrut, gråtrut
och fiskmås Hela landet den 1 aug.-den 31 mars
Ringduva        Värmlands län      den 1 aug.-den 31 okt.
            Örebro län
            Västmanlands län
            Dalarnas län
            Gävleborgs län
            Västernorrlands län
            Jämtlands län
            Västerbottens län
            Norrbottens län
            Blekinge län      den 16 aug.-den 28
            Skåne län        (29) feb.
            Hallands län
            Övriga delar av     den 16 aug.-den 31 dec.
            landet
Björktrast (snöskata)  Hela landet       den 1 aug.-den 31 mars
Nötskrika        Hela landet       den 16 juli-den 31 mars
Kråka, kaja och skata  Västernorrlands län   den 16 juli-den 30 april
            Jämtlands län
            Västerbottens län
            Norrbottens län
            Övriga delar av     den 1 juli-den 15 april
            landet
Råka          Skåne län        den 1 aug.-den 28
            Hallands län      (29) feb.