Jakttider

Välkommen till jakttider.com.

Tanken med denna sida är att samla både fakta och nyttig information från olika källor på nätet. Sidan kan på ett bra sätt läsas på samtliga webläsare på datorer, läsplattor och smartphones. Snabbt ska man kunna hitta jakttider, jaktmetoder, vilt och fågelrecept, jaktbutiker på nätet, jaktarrangörer, information om vilka lagar och regler som gäller vid jakt etc.

Här visas jakttider för jaktåret 2018 / 2019. Däggdjur

Bäver
Norra Sverige: 1 okt - 15 maj
Södra Sverige: 1 okt - 10 maj

Dovhjort
Hornbärande: 1 sept - 30 - sept. Endast smyg- och vakjakt
Alla djur: 1 okt - 20 okt
Alla djur: 16 nov - 28 (29) feb
(Hind och kalv i Örebro, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Västra Götaland och Skåne län 21 okt - 15 nov)

Grävling
Hela Sverige: 1 aug - 15 feb

Hare
Norra Sverige: 1 sept - 28(29) feb
Sydligaste Sverige: 1 sept - 15 feb
Öland: 1 sept - 31 jan
Gotland: 1 sept - 15 feb

Iller
Hela Sverige: 1 sept - 28(29) feb

Kronhjort - hela landet utom i Skåne Län

Inom kronhjortsskötselområde

16 aug-31 jan. Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt.

Utanför kronhjortsskötselområde

Endast årskalv är tillåten.  Den 16 aug-30 sep (enbart smyg- eller vaktjakt), den 1 okt till den andra måndagen i okt och 1 jan-31 jan.

Kronhjort i Skåne län

Inom kronhjortsområde

Endast licensjakt. Länsstyrelsen bestämmer årligen jakttiden till en eller flera perioder under tiden den andra måndagen i oktober till 31 januari.

Utanför kronhjortsområde

Andra måndagen i oktober till 31 januari.

Mink
Endast skyddsjakt. Hela Sverige: 1 juli - 30 juni

Mård
Norra Sverige: 1 sept - 31 mars
Södra Sverige: 1 nov - 28(29) feb
Gotland: Fredad årent runt

Rådjur: Alla
Norra Sverige: 1 okt - 31 dec
Södra Sverige: 1 okt - 31 jan

Rådjur: Hornbärande, Kid
Hornbärande Södra Sverige: 16 aug - 30 sept
Hornbärande Norra Sverige: 16 aug - 30 sept
Kid Södra Sverige: 1 sept - 30 sept

Rödräv
Sydligaste Sverige: 1 aug - 28(29) feb
Södra Sverige: 1 aug - 15 mars
Mellersta Sverige: 1 aug - 31 mars
Norra Sverige: 1 aug - 15 april

Vildsvin: Vuxna djur
16 april - 15 feb
Sugga som åtföljs av kultingar är fredade årent runt.

Vildsvin: Årsunge
Hela Sverige: 1 juli - 30 juni

Älg
Jaktstart
Norra Sverige: Första måndagen i sept
Södra Sverige: Andra måndagen i okt
Jaktslut: Se berörda länstyrelser


 


Dygnets jaktider

I Jaktförordningen står:

 

9 § För jakt med skjutvapen efter älg, björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår gäller följande begränsningar.

    1. Älg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till solens nedgång.
    2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
    3. Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Kommentar : Övriga jaktbara arter får jagas under hela dygnet.


Jaktkort

Det statliga jaktkortet är ett bevis på att du har betalt viltvårdsavgiften.
Alla som jagar måste ha ett jaktkort. Läs mer här


Skyddsjakt

Vad är skyddsjakt och hur definierar man det? Läs mer här


Jaktarrangörer

Här presenterar vi ett antal arrangörer av Jaktresor i Sverige och andra länder. Du hittar företagen här


Jaktbutiker

Här presenterar vi ett antal jaktbutiker på nätet. Du hittar jaktbutikerna här


Jakttid eller jaktsäsong är den tid/säsong under ett år då jakt på en viss djurart är tillåten.Tiden bestäms av myndigheterna, oftast av länsstyrelsen, med hänsyn till att skydda artens fortplantning. Jakt utanför denna tid/säsong kan räknas som jaktbrott.

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

 Kontakta jakttider.com  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.